Popis odsávacích zákrytů INDUCTair®

interaktivní návod na montáž

Digestoře (zákryty) zn. INTDUCTair® jsou vyrobeny jako samonosné, celonerezové, z materálu nerez 1.4301, P1, povrchově broušený. Tento materiál splňuje nepřísnější podmínky dané hygienickými normami pro zařízení používaná v kuchyních. Mají vestavěný systém vstřikovaného vzduchu, nerezové lapače tuků, vestavěné osvětlení a závěsné upevňovací elementy. Vnitřní profil zákrytů je bez výstupků a hladký.

   1 - Odsávaný prostor
2 - Podtlaková komora
3 - Přetlaková komora
4 - Odsávací hrdlo s přírubou
5 - Ventilátor vstřikovaného (induktivního) vzduchu
6 - Vestavěné osvětlovací těleso
7 - Vypouštěcí zátka
8 - Lapač tuku
9 - Trysky vstřikovaného (induktivního) vzduchu

 

1. Odsávaný prostor je hladký, bez výstupků a špatně čistitelných míst.

2. Průřez podtlakové komory, odvozený od tvaru zákrytu je volen tak, aby byl umožněn pohyb odváděného vzduchu vhodnou rychlostí při zachování maximálního možného akumulačního prostoru. Podtlaková komora je propojena drenážními otvory s odkapním žlábkem.

3. Přetlaková komora slouží ke stejnoměrnému rozdělení vstřikovaného vzduchu do jednotlivých trysek.

 
  4. Odsávací hrdlo s přírubou (šířky 25mm) je z materiálu nerez, k zákrytu je nýtováno. Hrdla můžeme zhotovit i kruhová pro kruhová odsávací potrubí. Průměr hrdla je omezen konstrukcí digestoří.
5. Ventilátor vstřikového (induktivního) vzduchu je doplněn regulátorem otáček a nasává vzduch z prostoru nad zákrytem otvorem, krytým nerezovým plechem. Výfuk do přetlakové komory je oboustranný. Propojení ventilátoru s regulátorem otáček je součástí dodávky.  
  6. Osvětlovací těleso je umístěno v nástavbě nad zákrytem, takže nezasahuje do akumulačního prostoru, pouze u typu "N" (viz. Typy a rozměry) je v prostoru upravené přetlakové komory. Kryt z vinylového skla "Opál" je utěsněn polyuretanovou samolepicí páskou.
7. Zátka pro vypouštění kondenzátu je ze silonu, nevyčnívá z profilu zákrytu, takže nehrozí poškození při dopravě ani úraz při čištění nebo montáži zákrytu.  
  8. Lapače tuků jsou standardně v celonerezovém provedení z vrstveného tahokovu, rozměry přizpůsobeny pro bezezbytkové odvední škodlivinami nasyceného vzduchového proudu, iniciovaného vstřikovaným vzduchem z trysek. Rozměry nepřesahují možnosti běžného mycího stroje.
9. Trysky vstřikovaného (induktivního) vzduchu s možností nastavení směru vzduchového proudu, aretovatelné utažením připevňovacích šroubů.  
  10. Závěsy tvoří otočné matice M10, umístěné v rozích zákrytu (u delších zákrytů i uprostřed, nebo dle potřeby).