Postup montáže digestoře

1) Před montáží je třeba odstranit ochrannou folii z míst, která budou po zavěšení zákrytů nepřístupná. Dále je třeba posoudit nosnost konstrukcí,na které se budou zákryty montovat!

2) Po dokončení všech montážních prací vč. MaR a dalších příp. prací ostatních firem v okolí zákrytů je třeba odstranit zbývající ochrannou folii.

3) POZOR: V okolí zákrytů a to i v ochranné folii je nepřípustné broušení úhlovou bruskou - může dojít k poškození povrchu nerezového materiálu !

Montážní manuál

ODSÁVACÍ ZÁKRYTY - NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU pdf