Elektrické zapojení

Přívody k zákrytu shora na zákryt.

 Přípojným bodem je malá elektroinstalační krabice se svorkovnicí.  Tato malá elektroinstalační krabice se svorkovnicí, velká elektroinstalační krabice s regulací a ventilátor indukčního vzduchu musí zůstat přístupné (min. 20 cm světlé výšky od stropu) pro provedení harmonizace, servisu nebo případné  opravy.

Ke svítidlům zářivkovým 2x36 W / 230 V, průchodkou do prostoru se svítidlem, připojit na svorkovnici svítidla vč. ochranné svorky, počet svítidel dle rozměrů zákrytů.

Po dohodě je možno svítidla propojit do krabice se svorkovnicí, umístěné na horní straně zákrytu. Připojení L, N, PE do označených svorek.

K indukčnímu systému

 65 W / 230 V, na svorkovnici do krabice s regulátorem otáček

1 x přívod ( a) CYKY 3 x 1,5, b) CYKY 4 x 1,5) dle umístění vypínačů a) na digestoři, b) mimo digestoř  pro zákryty OZV 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
2 x přívody ( a) CYKY 3 x 1,5, b) CYKY 4 x 1,5) dle umístění vypínačů a) na digestoři, b) mimo digestoř pro zákryty OZV 17, 18, 20, 22, 24,
pozn. v případě 2 x je možné i 1 x přívod a propojení na digestoří za dodržení platných předpisů

Pokud by se při zavěšování zákrytu nebo při další montáži omezil přístup k regulátoru je třeba ho sejmout, nahradit svorkovnicí a umístit na jiném vhodném místě, v rozvaděči nebo u vypínačů indukčního systému. Regulátor musí zůstat přístupný pro provedení harmonizace.

Osvětlení a indukční systém je standardně propojen včetně el. instalační krabice s regulací do přípojného bodu – el. instalační krabice se svorkovnicí, kde se celá digestoř připojí.

Vypínače osvětlení a ventilátoru vstřikového vzduchu nejsou součástí dodávky, propojení do krabice se svorkovnicí přes vypínače na zákrytu je možno přiobjednat. Umístění vypínačů na zákrytu neodpovídá vzhledem k výšce nad podlahou platným předpisům.

Z výroby jsou otáčky elektromotoru indukčního ventilátoru staženy na nulové příp.minimální otáčky. Řádné nastavení je potom provedeno až harmonizací odbornými pracovníky či servisním pracovníkem. 

Pozn. po dohodě je možné v případě omezeného prostoru nad digestoří tyto instalační krabice umístit volně, na dlouhé propojovací vodiče, umožňující připojení a přístup k nim vytažením mimo digestoř a jejich zpětné umístění na digestoř po připojení a zaregulování.

Manipulace či svévolné nastavení otáček nezaručuje optimální funkci a může být důvodem pro neuznání reklamace či příčinou poškození regulátoru příp. elektromotoru!

Elektrická schémata