Co je to indukční digestoř

Konstrukce zákrytů INDUCTair® vychází z koncepce odvádění vzduchu jako nositele škodlivin – tepla, tukových částic apod. v co nejmenším množství a s co nejvyšší koncentrací těchto škodlivin. K tomuto účelu byl vyvinut tzv. indukční systém, jehož stručný popis následuje.

 

Do zákrytu vestavěný jednostranně sací a dvoustranně výtlačný radiální ventilátor nasaje z okolí zákrytu malé množství vzduchu (2 až 3 % vzduchu odváděného). Tento vzduch je vyfukován jako primární v místech teplých stoupavých proudů, malými nastavitelnými aretovatelnými tryskami ve směru na příslušné odsávací prvky. Ztráta rychlosti přívodního vzduchového proudu je doprovázena značnou indukcí teplých stoupavých proudů a vznikem celkového proudu se zvýšeným obsahem škodlivin. Je vhodné, aby maximální indukce stoupavých proudů bylo dosaženo v pásmech se zvýšenou teplotou vzduchového proudu.

K tomu je nutné nastavit směr primárního vzduchového proudu (z trysek) tak, aby celkový vzduchový proud co nejlépe pokryl příslušný odsávací prvek a také nastavit rychlost primárního vzduchu tak, aby objem celkového proudu nepřekročil hltnost odsávacích prvků.

Jako odváděcí prvky jsou v zákrytech INDUCTair® standardně lapače tuku celonerezové s výplní vrstveného tahokovu s odlučivostí 85 – 87 %. Velikostí jsou uzpůsobené pro možnost mytí v běžné myčce, výška lapače je stanovena podle vzdálenosti od indukčních trysek pro dokonalé zachycení celkového odváděného vzduchového proudu.

Osvětlení zářivkové je vestavěno tak, aby nezasahovalo do akumulačního prostoru zákrytu, je kryto vynilovým sklem opál, (alternativně polykarbonát s vyšší teplotou měknutí).

Pro vypouštění kondenzátu slouží ve standardním provedení otvory se zátkou tvarovanou tak, aby nevyčnívala ze spodní plochy odkapového žlábku. K tomuto řešení vypouštění kondenzátu jsme přistoupili na základě doporučení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Důvodem tohoto doporučení jsou častá zranění hlavy vyčnívajícími díly (nátrubky, kohouty) při čištění a údržbě zákrytů. Dle dohody je možno přivařit vypouštěcí hrdlo se závitem pro osazení kohoutu nebo jiný způsob vypouštění.

Funkce zákrytu

V popředí vývoje zákrytu bylo zvýšení efektivnosti odsávání, snížení spotřeby proudu a tepla, synergická a racionální podpora přirozených fyzikálních jevů :

  • Odsávací otvory mohou nasát vzduch pouze z bezprostřední blízkosti.
  • Zvýšením obsahu škodlivin v odsávaném vzduchovém proudu se zvýší účinnost odsávání. 
  • Pokles rychlosti přívodního vzduchového proudu je podstatně pomalejší, než pokles rychlosti v proudu nasávaném.

 

Odsávací zákryty INDUCTair používají systém trysek, umístěných nad zdroji tepla a vstřikujících do zákrytu vzduchové proudy, nasměrované na příslušné odsávací prvky.

Vstřikované vzduchové proudy vyvolají svým rychlostním polem podtlakovou indukci teplých stoupavých proudů (vč. vodní páry, tukových částic a aromatických plynů).

Hybnost vstřikovaného vzduchu dopraví indukované škodliviny do oblasti působení odsávacích prvků. Tím se podstatně zvýší koncentrace škodlivin v odváděném vzduchu a je možno snížit jeho množství.

Trvalá indukce teplých stoupavých proudů a účinek odváděcích prvků se omezuje na oblasti s podstatně zvýšenou koncetrací škodlivin, zvyšuje kvalitativní rozdíl mezi vzduchem v prostoru a vzduchem odváděným.

Indukcí vyvolaný celkový proud (pro danou vzdálenost trysky - odsávací prvek) je určován množstvím vstřikového vzduchu a nesmí být v žádném případě větší, než je hltnost odsávacích prvků.

Přirozené fyzikální děje jako stoupání teplého nebo vlhkého vzduchu nejsou rušeny, ale s mírou podporovány a tím dosahujeme stabilizace stoupavých proudů