Připojení k VZT

Spojení s potrubím VZT:

4xšroub M8, C lišty

Spojovací materiál není součástí dodávky

Odsávací hrdlo s přírubou (šířky 25mm) je z materiálu nerez, k zákrytu je nýtováno. Hrdla můžeme zhotovit i kruhová pro kruhová odsávací potrubí. Průměr hrdla je omezen konstrukcí digestoří.

Po dohodě při objednání je možno dodat hrdla zvlášť (nenamontovaná).

Mohou být osazena a dodána i kruhová hrdla k připojení na spiro potrubí nebo k dopojení ohebnými hadicemi, max. průměr kruhových hrdel je shodný s max. možnou šířkou obdélníkového hrdla dle odkazu "Tvary zákrytů a rozměry hrdel".