Indukční digestoř INDUCTair® jako standard

Hledáme -li standardní, tzn. měřitelné a seřiditelné, zařízení pro odsávání škodlivin z velkokuchyňských provozů, které splňuje dané parametry  a které je dnes nutným standardem , jsou to digestoře INDUCTair® -  podtlakové akumulační indukční odsávací zákryty umístěné v  požadované výšce, s dostatečnými přesahy a dostatečným akumulačním prostorem.  

Podtlakový indukční zákryt byl poprvé uveden do provozu a patentován v roce 1987 ve Švýcarsku p. Ing Langerem pod označením INDUCTair® . Do této chvíle prošel dlouhým vývojem, ověřováním funkce a daných či požadovaných parametrů. Konečné provedení indukční digestoře s regulovatelným systémem trysek  z toho vyšlo jako jediné technicky možné provedení, které  požadavky (snížení množství odsávaného vzduchu o cca 30% při vyšší účinnosti odsávání škodlivin) splňovalo.

     Jako jediné technické řešení vychází konstrukce zákrytů INDUCTair® z koncepce odvádění vzduchu jako nositele tepla, par, tukových částic, aromatických aerosolů  apod. v co nejmenším množství a s co nejvyšší koncentrací těchto škodlivin v odváděném vzduchu.