Údržba 

K povrchovému znečištění zákrytů se vstřikovým vzduchem dochází vzhledem ke zvýšenému sacímu efektu v menší míře než u klasických. Čistí se prostředky, určenými pro AK materiály dle návodu výrobce. Lapače tuku jsou celonerezové, lze je proplachovat saponáty, horkou vodou, parou nebo vyvařovat. Rozměrově jsou přizpůsobeny k mytí v mycím stroji. Čištění lapačů doporučujeme po ukončení směny podle stupně zanesení, maximálně však 1 x za 14 dní. Dále je nutno podle potřeby vytírat odkapové žlábky a alespoň 1 x za rok propláchnout podtlakovou komoru saponátem nebo horkou vodou při vyjmuté vypouštěcí zátce.

Vyjmutí lapačů tuku ze zákrytu se provede tahem za držadla směrem nahoru a k sobě dle obrázku.