Údržba 

Zaškolení o běžné údržbě (čištění odtokových cest, lapačů tuku, výměna trubic osvětlení atd.) je provedeno v rámci harmonizace. Tuto běžnou údržbu si poté zajišťuje svými odbornými pracovníky provozovatel sám.

Odborný servis a údržbu, která přesahuje rozsah a odbornost základní údržby (manipulace s indukčním ventilátorem, nastavení a seřízení vzduchových proudů, atd.,) provádí k tomu certifikací pověřená společnost svými pracovníky či odborný pracovník výrobce sám, a to pravidelně zpravidla 1x /rok či po dohodě.

 

K povrchovému znečištění zákrytů se vstřikovým vzduchem dochází vzhledem ke zvýšenému sacímu efektu v menší míře než u klasických. Čistí se prostředky, určenými pro AK materiály dle návodu výrobce. Lapače tuku jsou celonerezové, lze je proplachovat saponáty, horkou vodou, parou nebo vyvařovat. Rozměrově jsou přizpůsobeny k mytí v mycím stroji. Čištění lapačů doporučujeme po ukončení směny podle stupně zanesení, maximálně však 1 x za 14 dní. Dále je nutno podle potřeby vytírat odkapové žlábky a alespoň 1 x za rok propláchnout podtlakovou komoru saponátem nebo horkou vodou při vyjmuté vypouštěcí zátce.

Vyjmutí lapačů tuku ze zákrytu se provede tahem za držadla směrem nahoru a k sobě dle obrázku.

Zde si můžete stáhnout Návod v .PDF