Určení rozměrů

Volba typu

Podle výšky stropu v kuchyni volíme provedení:

Typ OZV ..

s odsáv. hrdlem nahoru, pro světlou výšku prostoru min. 3 m

Typ OZV .. B

s odsáv. hrdlem bočním, pokud světlá výška neumožní napojení odsávacího potrubí nad zákrytem

Typ OZV .. N

zkosené provedení s bočním odsáv. hrdlem, svítidlo v akumul. prostoru za lomenou přední přepážkou
- pro velmi nízké kuchyně (má menší akumulační prostor).

 

Volba šířky

Šířku odsávacích zákrytů volíme tak, aby při výšce spodní hrany 2100 mm byly dodrženy přesahy přes půdorys varného zařízení dle následující tabulky:

Doporučené minimální přesahy
Pro zařízení u stěny min. 250 mm
Plynové sporáky, tály, grilovací a smažící desky min. 300 mm
Zařízení s poklicí (kotle, pánve apod.) min. 350 mm směrem otevírání poklice
Zařízení s dvířky (konvektomaty, pece) min. 400 mm směrem otevírání dvířek

Pro zařízení, stojící ve volném prostoru doporučujeme zvětšit minimální přesahy o 50 mm.

Přesah je nutný na obě strany.

Pro takto stanovenou šířku zákrytu zvolíme z typové řady nejblíže větší rozměr.

Typové označení šířka v mm
Zákryty jednostranné - pro jednu řadu zařízení
OZV 9 900
OZV 11 1000, 1100
OZV 13 1200, 1300
OZV 15 1400, 1500
Zákryty oboustranné - pro dvě řady zařízení
OZV 17 1700
OZV 20 1950
OZV 22 2200
OZV 24 2400

 

Volba délky

Délka zákrytu se volí podle délky sestavy varného zařízení s bočními přesahy dle tabulky doporučených minimálních přesahů.

Z délkové řady zvolíme nejblíže větší rozměr.

Základní délková řada v mm : 1000, 1100, 1200, 1300, 1450, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2450, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4600, 4800, 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000.

Atypická délka pro zařízení ve výklenku, mezi sloupy apod. je možná po dohodě.

Pro větší rozměry sestavy varného zařízení nebo při nedostatečných rozměrech přístupových cest je možno použít sestavení více zákrytů.