ODBORNÉ ČLÁNKY, RECENZE, AKTUALITY

NAŘÍZENÍ EU A INDUCTair®

Nařízení komise EU 1253/2014 se týká větracích jednotek, tj. jednotek, které dopravují vzduch z objektu ven nebo dovnitř – jednosměrné (sem patří i bytové digestoře s odsávacím ventilátorem, které směrnice nazývá sporákové odsavače par), nebo ven i dovnitř – obousměrné.

Číst dále

Hasící systémy a zákryty INDUCTair

Kuchyně je odedávna prostor se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Pracuje se zde s vysokými teplotami, nezřídka s otevřeným ohněm a to v kombinaci s hořlavými produkty – tuky a oleji.

 

Například plotna el. sporáku dosahuje teploty až 800 °C,  střední teplota plamene u sporáku na zemní plyn je cca 2000 °C, teplota oleje, hořícího na pánvi při přípravě specialit asijské kuchyně – 1000 °C.

Číst dále

Nová evropská norma EN 16282 – zařízení a systémy pro větrání velkokuchyní

Odsávací zákryty umístěné v směrnicí požadované výšce, s dostatečnými přesahy a dostatečným akumulačním prostorem jsou dnes standardním vybavením kuchyní společného stravování a z jejich použití jako koncových odsávacích prvků vychází i zmíněná směrnice VDI 2052.

Zákryty využívají nejbližšího možného umístění nasávacích prvků u zdrojů tepla a škodlivin a snížení jejich účinnosti je způsobeno jednak směšováním v okrajových zónách stoupajícího teplého proudu vzduchu se škodlivinami nad varným zařízením s okolním chladnějším vzduchem s minimálním podílem škodlivin, a také odlučováním tukových částic po celé cestě stoupajícího teplého vzduchového proudu a dokonce i v akumulačním prostoru, než se dostanou do oblasti nasávacího účinku lapačů tuku.

Číst dále

INDUCTAIR na semináři „ Větrání stravovacích zařízení, Praha květen 2016

Zvýšení efektivnosti odvětrávání hotelových a dalších velkokapacitních kuchyní pomocí digestoří s instalovaným indukčním systémem přináší úspory v nákladech na energie. Důslednější odvětrávání se projevuje u otevřených kuchyní, kde výrazně omezuje únik kuchyňských pachů do jídelního prostoru. Pro nejvyšší účinnost je však třeba dbát na správný a kvalitní návrh indukčních digestoří.

Celé text zde: pdf

Větrací zařízení kuchyňských provozů

Indukční odsávací zákryt se vstřikovým vzduchem jako účiná komponenta větrání kuchyní

(tento příspěvek je volným překladem článku pana Ing. Ivana Langera, který vyjšel německém odborném časopisu HLH /Heizung, Lüftung, Heztechnik)

Motto: „Nejlepší a nejlevnější způsob ochrany životního prostředí je energiii nenárokovat“

Číst dále