NAŘÍZENÍ EU A INDUCTair®

Nařízení komise EU 1253/2014 se týká větracích jednotek, tj. jednotek, které dopravují vzduch z objektu ven nebo dovnitř – jednosměrné (sem patří i bytové digestoře s odsávacím ventilátorem, které směrnice nazývá sporákové odsavače par), nebo ven i dovnitř – obousměrné.

A) Tato směrnice se nevztahuje na koncové prvky větracích systémů jako jsou vyústky apod, a taky ne na odsávací zákryty, které nemají vlastní odtahový ventilátor, a sem patří výrobky naší produkce (INDUCTair® ), které lze dle tohoto nařízení klasifikovat pouze jako el. spotřebič pro použití ve velkokuchyních – z tohoto pohledu je na něj také vypracováno prohlášení o shodě.

B) Hledisko příkonu:

1) nařízením komise EU č. 327/2011 ze dne 30.března 2011, se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/125/ES s požadavky na ekodesign ventilátorů s příkonem v rozmězí 125W – 500kW pouze. Indukční ventilátor  používaný v OZV digestořích INDUCTair® má příkon nižší  (67 W)

2) v nařízení se uvádí udaj vztažený na m3/s, což jasně ukazuje na taková zařízení, která slouží k dopravě vzduchu ven nebo dovnitř jen.

V Pelhřimově  20.1.2017

Za INDUCTair

Publikováno v Uncategorized.