Technické posouzení digestoří deklarovaných jako indukční

Výrobce fa  FRANCE AIR, Francie

www.franceair.com

prodejce v ČR:   ECO AIR s.r.o., Milevsko

Při otevření webových stránek výrobce zjistíme, že na rozdíl jejich prodejce v ČR jsou umístěna na těchto stránkách i schemata provedení a funkce.

K tomu uvádíme:

1)  Předmětné digestoře nemají v zákrytech trysky ale štěrbinu, takže lze velmi úspěšně pochybovat, že by směr proudu induktívního vzduchu byl tak, jak si to podle šípek výrobce představuje, 1. nesmysl.

2)  Jeho množství bude muset být větší a tím musí být zákonitě i jeho induktívní vlastnosti malé. Přesnější název této úpravy by byl „clona“ , která snad indukuje jen zespodu.

3)  Stejně jako výrobky fy HALTON mají i tyto zákryty  čelní  plech – čelní stranu zákrytu  využitou  jako velkoplošnou vyůstku, což je podle našeho názoru 2. nesmysl a něšťasné řešení.  Důvod je ten, že chladný vzduch, vystupující malou rychlostí z dogestoře okamžitě klesá  (vytéká jako při  zaplavovacím proudění), ruší teplý proud se škodlivinami od varného zařízení a nakonec se na tento proud indukuje a je spolu s ním opět bez jakéhokoli vlivu na cokoli odsáván.

4)  Zde se nabízí otázka, proč si někteří „odborníci“ neuvědomují, že přívodní vzduch je určen k provětrání kuchyně a nahrazení odsávaného vzduchu, tudíž by měl projít co největší plochu kuchyně, než se z něj stane znečištěný vzduch určený k odsátí.

5)  Takto koncipované zákryty by měly odsávat alespoň o 30 – 50 % víc vzduchu, aby se to kompenzovalo. Tím se ovšem zase potlačí jedna z velkých výhod indukčních digestoří, tj. menší potřebné množství odsávanéjho vzduchu.

6)  Přirážkový koef. podle tab 4. VDI by se neměl zabývat směrem proudění přívodního vzduchu, ale spíš tím, jak je tento proud blízko termickému proudu odsávanému, tj. jak se navzájem ovlivňují.Když se bude přivádět vzduch dralovým anemostatem směrem dolu na protější straně místnosti tak to  bude zcela určitě něco jiného, než když bude stejný anemostat hned vedle zákrytu.

 

V Praze dne 20.6.2016

 

Za INDUCTAIR s.r.o.

Ing. Pavel Kratochvíl

Ing.Vaclav Mencl

Publikováno v Uncategorized.