Rozdíly mezi zákryty INDUCTair a Halton, Systemair, apod.

Konstrukce zákrytů INDUCTair vychází z koncepce odvádění vzduchu jako nositele škodlivin – tepla, tukových částic apod. v co nejmenším množství a s co nejvyšší koncentrací těchto škodlivin. K tomuto účelu byl vyvinut tzv. indukční systém, jehož stručný popis následuje.

Do zákrytu vestavěný jednostranně sací a dvoustranně výtlačný radiální ventilátor nasaje z okolí zákrytu malé množství vzduchu (2 až 3 % vzduchu odváděného). Tento vzduch je vyfukován jako primární v místech teplých stoupavých proudů, malými nastavitelnými aretovatelnými tryskami ve směru na příslušné odsávací prvky. Ztráta rychlosti přívodního vzduchového proudu je doprovázena značnou indukcí teplých stoupavých proudů a vznikem celkového proudu se zvýšeným obsahem škodlivin. Je vhodné, aby maximální indukce stoupavých proudů bylo dosaženo v pásmech se zvýšenou teplotou vzduchového proudu.

K tomu je nutné nastavit směr primárního vzduchového proudu (z trysek) tak, aby celkový vzduchový proud co nejlépe pokryl příslušný odsávací prvek a také nastavit rychlost primárního vzduchu tak, aby objem celkového proudu nepřekročil hltnost odsávacích prvků.

K optimalizaci tohoto procesu je třeba, aby upravený větrací vzduch byl přiváděn tak, aby došlo k co nejúplnějšímu provětrání prostoru a aby nerušil stoupavé teplé, škodlivinami nasycené proudy vzduchu nad varným zařízením, neodkláněl je a nemísil se s nimi. Z těchto důvodů doporučujeme zákryty s přívodem vzduchu pouze do menších kuchyní a přívodní vzduch musí být nasměrován pokud možno do podstropí a vyfukován vyústkami takovou rychlostí aby nezačal klesat do pásma pobytu osob příliš blízko zákrytů.

Zákryty typu „Halton“ jsou bez trysek, pouze s otvory kruhového tvaru většího průměru (asi 16 mm) a nelze je proto seřídit a nastavit dle daných parametrů. tzn. nelze nastavit požadovanou vzduchovou dávku co do požadovaného směru a co do požadovaného množství, čímž je jedna z výhod, kterou je menší požadované množství odsávaného vzduchu potlačena a nelze ji definovat, tudíž s ní ve výpočtech ani kalkulovat!!

(I u zákrytů INDUCTair®, dodávaných bez provedení harmonizace na místě, není možné zaručit správnou funkci, a u takových nelze nikdy docílit maximální účinnosti induktívních proudů.)

U zákrytů typu Halton je přívodní vzduch distribuován z čela zákrytu velkoplošnou vyústí má velmi nízkou rychlost a začíná okamžitě jako chladnější klesat k zemi a je indukován stoupavými teplými proudy nad varným zařízením aniž by se účastnil provětrání prostoru a současně podstatně snižuje koncentraci škodlivin v odváděném vzduchu.

Vyústění chladnějšího přívodního vzduchu z předního okraje zákrytu malými vyústkami kolmo dolu má velmi nepříznivý vliv na pohodu obsluhy, mimo to ruší termický proud, stoupající od tepelných přístrojů a mísí se s ním.

Takto koncipované zákryty by měly odsávat alespoň o 40 – 50 % víc vzduchu než klasické zákryty bez indukce aby se toto „krátké spojení vzduchových proudů“ kompenzovalo.

Jako odváděcí prvky jsou v zákrytech INDUCTair standardně lapače tuku celonerezové s výplní vrstveného tahokovu s odlučivostí 85 – 87 %. Velikostí jsou uzpůsobené pro možnost mytí v běžné myčce, výška lapače je stanovena podle vzdálenosti od indukčních trysek pro dokonalé zachycení celkového odváděného vzduchového proudu.

Tangenciální lapače tuku v zákrytech „Halton“ s deklarovanou odlučivostí až 98 % nepovažujeme za nejlepší řešení pro velkou tlakovou ztrátu. Mimo to, nevěřím údajům o odlučivosti – čím je odsávaný vzduch dále od vodorovné osy lapače tuku, tím ujde kratší cestu lapačem (výstup z lapače je nahoru a dolu) a odlučivost musí být nutně nižší než u vzduchu, vstupujícího u osy lapače. Z toho plyne i druhý závěr – vzduchu projde lapačem více u horního a spodního okraje neboť má tudy kratší cestu.

Domnívám se také, že osvětlení zářivkové je u těchto zákrytů kryto sklem. Použití skla nad přípravou potravin považujeme za nevhodné. (U zákrytů INDUCTair vynilové sklo Opál, alter. polykarbonát).

V Praze 12.8. 2016

 

Publikováno v Uncategorized.