Popis a porovnání zákrytů s indukčním systémem OZV a s přívodem vzduchu OZVP

Konstrukce zákrytů INDUCTair vychází z koncepce odvádění vzduchu jako nositele škodlivin – tepla, tukových částic apod. v co nejmenším množství a s co nejvyšší koncentrací těchto škodlivin. K tomuto účelu byl vyvinut tzv. indukční systém, jehož stručný popis následuje.

Do zákrytu vestavěný jednostranně sací a dvoustranně výtlačný radiální ventilátor nasaje z okolí zákrytu malé množství vzduchu (2 až 3 % vzduchu odváděného). Tento vzduch je vyfukován jako primární v místech teplých stoupavých proudů, malými nastavitelnými aretovatelnými tryskami ve směru na příslušné odsávací prvky. Ztráta rychlosti přívodního vzduchového proudu je doprovázena značnou indukcí teplých stoupavých proudů a vznikem celkového proudu se zvýšeným obsahem škodlivin. Je vhodné, aby maximální indukce stoupavých proudů bylo dosaženo v pásmech se zvýšenou teplotou vzduchového proudu.

K tomu je nutné nastavit směr primárního vzduchového proudu (z trysek) tak, aby celkový vzduchový proud co nejlépe pokryl příslušný odsávací prvek a také nastavit rychlost primárního vzduchu tak, aby objem celkového proudu nepřekročil hltnost odsávacích prvků.

K optimalizaci tohoto procesu je třeba, aby upravený větrací vzduch byl přiváděn tak, aby došlo k co nejúplnějšímu provětrání prostoru a aby nerušil stoupavé teplé, škodlivinami nasycené proudy vzduchu nad varným zařízením, neodkláněl je a nemísil se s nimi. Z těchto důvodů doporučujeme zákryty s přívodem vzduchu pouze do menších kuchyní a přívodní vzduch musí být nasměrován pokud možno do podstropí a vyfukován vyústkami takovou rychlostí aby nezačal klesat do pásma pobytu osob příliš blízko zákrytů.

Pokud je přívodní vzduch distribuován z čela zákrytu velkoplošnou vyústí má velmi nízkou rychlost a začíná okamžitě jako chladnější klesat k zemi a je indukován stoupavými teplými proudy nad varným zařízením aniž by se účastnil provětrání prostoru a současně podstatně snižuje koncentraci škodlivin v odváděném vzduchu.

Zákryty s přívodem vzduchu dodáváme  pod typovým označením OZVP, a jsou sestaveny takto : V přední, tlakové komoře, obsahující u zákrytů OZV indukční systém budou shora místo indukčního ventilátorku hrdla přívodního vzduchu. V čelní stěně zákrytu budou vestavěny přívodní vyústky (standardně vyústky VK1-R1) a z vnitřní strany zákrytu nastavitelné trysky induktivního vzduchu. Množství vzduchu vstřikovaného těmito tryskami do akumulačního prostoru zákrytu je cca 1/50 množství odsávaného zákrytem a nemá vliv na celkovou vzduchovou bilanci.  Podpora odsávacího procesu vstřikovaným vzduchem zvýší účinnost zákrytu. Množství vzduchu z trysek je možno upravovat zvýšením nebo snížením přetlaku v komoře regulováním vyústek ovšem jen přibližně v závislosti na potřebném průtoku vyústkami.

Vyústění přívodního vzduchu z předního okraje zákrytu kolmo dolu nepoužíváme, takto směrované proudy chladného vzduchu mají nepříznivý vliv na pohodu obsluhy.

 

Jako odváděcí prvky jsou v zákrytech INDUCTair standardně lapače tuku celonerezové s výplní vrstveného tahokovu s odlučivostí 85 – 87 %. Velikostí jsou uzpůsobené pro možnost mytí v běžné myčce, výška lapače je stanovena podle vzdálenosti od indukčních trysek pro dokonalé zachycení celkového odváděného vzduchového proudu.

 

Osvětlení zářivkové je vestavěno tak, aby nezasahovalo do akumulačního prostoru zákrytu, je kryto vynilovým sklem opál, (alternativně polykarbonát s vyšší teplotou měknutí).

 

Pro vypouštění kondenzátu slouží ve standardním provedení otvory se zátkou tvarovanou tak, aby nevyčnívala ze spodní plochy odkapového žlábku. K tomuto řešení vypouštění kondenzátu jsme přistoupili na základě doporučení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Důvodem tohoto doporučení jsou častá zranění hlavy vyčnívajícími díly (nátrubky, kohouty) při čištění a údržbě zákrytů. Dle dohody je možno přivařit vypouštěcí hrdlo se závitem pro osazení kohoutu nebo jiný způsob vypouštění.

 

Ing. Pavel Kratochvil

Publikováno v Uncategorized.